Voorbeeldbrief 5GNee! aan je gemeente

Beste [……..],


Wij willen graag uw aandacht voor het volgende. Heeft u zich al wel eens goed verdiept in de nieuwe technieken van 5G en IoT? Grote kans dat u denkt dat hierin geen keuzes meer te maken zijn door de gemeente. Maar niets is minder waar, u kunt juist het verschil maken en alhoewel de uitrol van 5G internationaal plaatsvindt bent u lokaal verantwoordelijk. Graag informeren we u voordat u belangrijke beslissingen met vertrekkende gevolgen gaat/laat maken.

Wij zijn allereerst benieuwd of u goed op de hoogte bent van 5G-netwerken, wat bijv. de verschillen zijn met 4G of hoe het de gezondheid en privacy van inwoners ernstig kan bedreigen? Helaas hebben we gemerkt dat de meeste raadsleden de basiskennis over 5G nog niet scherp op het netvlies hebben. Doorgaans krijgen gemeenteraadsleden een eenzijdig en zeer rooskleurig verhaal te horen in de media en het bedrijfsleven. Aangezien het thema 5G onder uw (mede)verantwoordelijkheid gaat spelen willen we u actief informeren.
De impact van 5G op de (geestelijke) gezondheid van de inwoners is zeer groot. Omdat deze sterk onderschat worden hebben in 2017 meer dan 230 wetenschappers een brandbrief geschreven aan de EU.

Zij dringen daarin om 5G niet uit te rollen voordat de gezondheidseffecten t/m 4G goed in kaart zijn gebracht. Er zijn zeer veel wetenschappelijke bewijzen geleverd van de schadelijke gezondheidseffecten door dit soort elektromagnetische velden. Een 5G netwerk zou desastreus kunnen zijn voor de publieke gezondheid.
Link naar 5G appeal; http:// https://www.5gappeal.eu

Aanvullend willen we u middels een aantal verschillende video’s informeren over de impact van elektromagnetische straling op de gezondheid. Tot op heden hebben de grote verzekeringsmaatschappijen zich overigens gedistantieerd van schade door elektromagnetische velden.

Video’s
https://youtu.be/uCkGOC1JjWA

Ook het Europeam EMF heeft richtlijnen opgesteld voor de preventie, diagnose en behandeling van EMF gerelateerde ziektes en gezondheidsproblemen.
Middels deze link vindt u de richtlijnen uit 2016. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf


Het ligt nu in handen van lokale politici om zich goed te informeren, als inwoner ga ik er van uit dat financiële belangen ondergeschikt zijn aan de gezondheid en privacy van onze gemeente. Wist u dat er al andere verstandige gemeenten u zijn voorgegaan en niet geïnvesteerd hebben in deze technologie? Bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug, waar alle partijen van links tot rechts zich, na zich eerst uitvoerig te hebben laten informeren door onafhankelijke partijen, zich unaniem tégen de invoering van Slimme toepassingen op lantaarnpalen hebben gekeerd. Zij eisen eerst nadere informatie, zowel over de risico’s en gezondheidseffecten als de privacywetgeving. Buiten de Telecomindustrie is er namelijk niemand die haast wil maken met deze technologie. Laat u dus niet opjagen! Mocht u vragen hebben, ben ik (of anderen die zich in dit onderwerp hebben verdiept) u graag tot dienst!

Met vriendelijke groet,
[………..]