Zeg ook NEE!

5 Stappen om 5GNee! ook in jouw gemeente te laten horen!

Wil je je actief inzetten tegen de uitrol van het 5G netwerk in jouw gemeente maar vind je het lastig om te beginnen? Hieronder vind je een stappenplan om zelf aan de slag te gaan en anderen die in jouw omgeving ook bezig zijn te vinden.

1. Wordt wijzer over 5G! Er zijn veel artikelen online te vinden en natuurlijk kun je DIGITROPOLIS bekijken, een onafhankelijk gemaakte docu die vanuit een breed kader de effecten van 5G in beeld brengt. Blijf daarna up-to-date!

2. Vind anderen in jouw directe omgeving. Doe een oproep op de FB groep 5Gnee.nl of kijk of er aangesloten groepen zijn die in jouw gemeente actief zijn. Samen sta je sterk!

3. Onderzoek waar je gemeente staat met betrekking tot de uitrol van het 5G netwerk en wie je hierover kunt benaderen. Wie is de verantwoordelijke wethouder? Hoe kun je deze bereiken? Welke politieke partijen zitten er in de raad? Is er een info-avond of inspraak-avond gepland? Als er al een info avond heeft plaatsgevonden, wat zijn dan daarvan de uitkomsten geweest?

4. Stuur aan alle gemeenteraadsleden een e-mail of brief vol met informatie over 5G. Hier vind je een voorbeeld voor zo’n brief. Zet er links naar documentaires en artikelen over 5G in, vermeld het 5G Appeal en plaats de link erbij.

5. Als je duidelijk hebt wie er primair verantwoordelijk zijn kun je een gesprek aanvragen, daar zijn deze mensen per slot van rekening voor in dienst bij de overheid. Tijdens dit gesprek kun je de volgende vragen stellen:

  • Wat is de huidige status van de uitrol van het 5G netwerk in je gemeente?
  • Is de gemeente al druk bezig met het implementeren van plannen rondom het 5G netwerk of zijn er besluiten aan de orde rondom ‘slimme toepassingen’?
  • Welke slimme toepassingen worden overwogen?
  • Wie neemt de beslissingen of heeft mandaat gegeven?
  • Wat weten B&W en of de gemeenteraad over 5G toepassingen, wat is het kennisniveau?
  • Zijn zij zich bewust dat ze niet alleen de beslissingen moeten nemen maar ook verantwoordelijkheid zijn als gemeente?
  • Zijn zij bekend met het 5G Appeal? De door 230 wetenschappers ondertekende brandbrief dit twee jaar geleden naar de Europese Commissie is verstuurd?
  • Zijn zij op de hoogte van de verwachte gezondheidseffecten van nog meer straling in de leefomgeving?
  • Weten ze dat bomen straling zullen absorberen en dat er als gevolg van de uitrol veel bomen gekapt zullen moeten worden?
  • Zijn ze bereid om op lokaal niveau over de 5G plannen in gesprek te gaan met de inwoners?

Maar wat als…

… de uitrol van het 5G netwerk al in volle gang is?

… de wethouder of gemeenteraadsleden helemaal geen zin heeft om tijd voor je te maken?

… er onduidelijke informatie verschaft wordt over de status?

Dan kun je een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek doen om te zien wat er al is gebeurt, met welke partijen, hoever ze zijn, en wat de overwegingen zijn. Een voorbeeld voor dit verzoek vind je hier. Zo krijg je in ieder geval meer helderheid en heb je concrete documenten in handen die je ook met anderen kunt bespreken om een plan van aanpak te realiseren.