Invloed

De scheidslijn tussen overheden en corporaties vervaagt, terwijl macht in toenemende mate centraliseert. Het democratisch systeem wordt als gevolg steeds verder uitgehold; schrijnende voorbeelden zijn TTIP en het referendum over de Europese Grondwet in 2005.

De komst en mogelijkheden van Big Data betekent een extra dimensie om het complexe machtsspeelveld überhaupt nog te kunnen overzien.

Samen met de overheid en banken vormen de multinationals een machtsblok dat de gewone man volledig buitenspel zet. Uit het trackrecord van deze partners blijkt niets anders, dan dat zij lak hebben aan concepten als democratie, inspraak, vertrouwen en transparantie. De invloed de gewone man neemt evenredig af met de invloed van dit machtsblok.

De uitrol van de 5G infrastructuur zelf is dé illustratie van hedendaagse gecentraliseerde top-down besluitvorming, met een impact die tot ver achter de voordeur reikt. De nagenoeg gelijktijdige wereldwijde implementatie, wordt verkocht onder het mom van behouden of veroveren van een “strategische en competitieve” positie ten opzichte van andere landen en continenten. Maar dat wordt de “gewone man” overal wijsgemaakt. De bevolking wordt stelselmatig niet betrokken, laat staan volledig geïnformeerd; ook al doen termen als “publiek-privaat partnerschap” deze schijn wel voorkomen. Dit betekent overduidelijk een achterliggende agenda. Vraag is: staan we erbij en kijken we ernaar, of laten we onze stem horen en gaan we handelen?

Bekijk het hoofdstuk Macht uit de docu Digitropolis:

Bekijk verder:

“Duidelijkheid gevraagd over uitrol van 5G-netwerk
5 juni 2018, debat – De Kamer is eensgezind over de noodzaak van snel internet en vraagt duidelijkheid van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) en minister Bijleveld (Defensie) over de uitrol van het 5G-netwerk” Lees verder:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/duidelijkheid-gevraagd-over-uitrol-van-5g-netwerk

“The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment” Lees verder:
http://www.next-up.org/pdf/Council_Europe_Resolution_1815_The_potential_dangers_of_electromagnetic_fields_and_their_effect_on_the_environment_27_05_2011.pdf

“Nederlandse Digitaliseringsstrategie: Nederland digitaal – Hier kan het. Hier gebeurt het. Rapport over wat nodig is om te zorgen dat Nederland sterk blijft op het gebied van digitalisering.” Lees verder:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/nederlandse-digitaliseringsstrategie

Missen we bronnen? Laat het ons weten via contact.