5G: NEE

Het corpocratisch bestel met de Europese Commissie voorop, draait zich momenteel warm voor de geheel nieuwe infrastructuur van datacommunicatie die binnen aanzienlijke tijd, “grootschalige commerciële invoering uiterlijk tegen eind 2020” (EC, 2016), operationeel moet zijn. We hebben het hier uiteraard over het 5G netwerk; gepresenteerd als “meer van hetzelfde” met een sausje van “fun & gemak”, maar feitelijk een gamechanger waarvan de mate van impact niet te overzien is, maar inhoudelijk weinig goeds betekent.

Het 5G netwerk is immers verbindende factor voor het concept Internet of Things (Internet der Dingen) aangestuurd door algoritmen en Kunstmatige Intelligentie (A.I.).

Op dit platform staan we daarom stil bij de impact van deze infrastructuur op gezondheid, welzijn en ecosysteem; de gevolgen voor invloed en macht; persoonlijke privacy; en veiligheid.

We nodigen je uit deze aspecten met ons te onderzoeken en ook weerstand te bieden. Onder Zeg Ook NEE! zijn praktijkvoorbeelden, templates en andere suggesties te vinden om vorm te geven aan weerstand.

De noodzaak hiertoe ligt in het feit dat de corpocratie (feitelijke versmelting van corporaties en overheden met dictaat uit Brussel) of 100% medewerking verleent aan de 5G infrastructuur of helaas ook geen flauw benul heeft wat ons allen te wachten staat. Het is dus aan U en ons hiertegen (lokaal) in actie te komen: Think Global, Act Local! Wees de verandering die je wil zien in de wereld! Be the Change!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *