Gezondheid

5G technologie staat voor fifth generation wireless communication of network, ofwel de vijfde generatie in draadloze communicatie. Hoewel deze duiding en naam, in lijn met 2G, 3G en 4G doet vermoeden dat het vooral ‘meer van hetzelfde’ is, is niets minder waar. 5G betekent een fundamenteel andere orde, toepassing en dus uitwerking van draadloze datacommunicatie. Centraal hierin staan de microgolf frequenties waarover dataoverdracht plaatsvindt. De impact hiervan is evenredig.

De straling en frequenties die deze dataoverdracht mogelijk maken (en de uitwerking ervan op bijvoorbeeld ons lichaam) worden zelden besproken, maar verdient onze volle aandacht. De straling gemoeid met het 2G netwerk dringt al door tot in de hersenen. Daar heeft deze straling dezelfde werking als een magnetron, in de zin van dat het watermoleculen in een hogere trillingsfrequentie brengt en daardoor verhit. Dit doordringend vermogen neemt verhoudingsgewijs toe met de overige kenmerken van 3G en 4G technologie, maar neemt – dankzij millimetergolven – pas echt een vogelvlucht met 5G technologie.

Als designated frequencies voor het 5G netwerk worden nu genoemd de 28, 37 en 39 GHz frequenties, maar de mogelijkheden tot uitbreiding reiken tot 300 GHz. Voor de leek betekent dit dat er feitelijk meer ruimte beschikbaar komt die kan worden benut voor dataoverdracht met glasvezelsnelheden. Voorheen, tot aan 4G, vielen de beschikbare frequenties binnen het 3KHz tot 6GHz bereik. Dat betekent dat 5G een aanzienlijk frequentieverschil inhoudt; zonder al te technisch te worden, zijn 5G trillingen veel korter en veel sneller. De frequentie wordt met andere woorden aanzienlijk hoger, vandaar de naam millimeter- of microgolven, of -frequenties.

Hierbij aanvullend van belang zijn de mogelijkheden tot beam forming, oftewel bundel-vorming, en het antennenetwerk dat nodig is voor de facilitering van het 5G netwerk. De transfer van data binnen 5G kan vrij specifiek worden gericht (gebundeld) en wordt niet meer lukraak verspreid. Enige voorwaarde is een grotere hoeveelheid en dichtheid antennes; per vijf tot twaalf huizen een antenne of zendstation. Dit is tevens noodzakelijk omdat de aard van de millimetergolven het niet toestaat deze te verzenden over de afstanden waarop de 3G en 4G netwerken functioneren.

Er is met andere woorden meer mogelijk met de intensievere millimetergolven, maar over een beperkter gebied. In de fysieke wereld om ons heen zien we dit vertaalt naar de plaatsing van meerdere antennes en zenders per vierkante kilometer. De voortekenen voor de impact van deze millimeter frequenties voor onze gezondheid zijn verontrustend.

Bekijk het hoofdstuk Gezondheid uit de docu Digitropolis

Download en lees het BioInitiative 2012 Report “A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Radiation”

Scientists and doctors warn of potential serious health effects of 5G

Lees Overpowered: What Science Tells Us About the Dangers of Cell Phones and Other WiFi-Age Devices door Martin Blank

Lees Digiziek van Manfred Spitzer

Lees De draadloze kooi: Ziek van elektrosmog door Chantal Halmans

Missen we bronnen? Laat het ons weten via contact.