Consultatie Wetsvoorstel Telecomcode

Tot 09-09-2019 loopt er een internetconsultatie over wijzigingen in het Wetsvoorstel implementatie Telecomcode.

Een uitgelezen gelegenheid te laten weten wat u denkt van de 5G uitbreidingen.

inspiratie nodig? Hier zijn zeven redenen op een rij gezet waarom 5G geen goed idee is.

Andere relevante aspecten zijn ontbreken van inventarisatie impact op o.a. gezondheid, privacy en veiligheid. Daarbij gaat men voorbij aan het in acht nemen van het voorzorgsprincipe. Zoals mag worden verwacht dat men hanteert bij implementatie van technologie waaromtrent ernstige impact op volksgezondheid wordt verwacht.

5G? Zeg ook ‘NEE’, voordat het te laat is.

Landelijke Demonstratie Stop 5G

Kom naar de landelijke demonstratie op 09-09-2019 in Den Haag en demonstreer mee tegen 5G!

Neem vrij en kom deze maandag, de politiek wakker schudden!
Tijd: 12.00 – 14.30 uur
Verzamelen: 12.00 uur op de Koekamp (schuin tegenover Den Haag CS)

Om 12.30 uur starten we de loop. De route is Korte Voorhout, Toernooiveld, Lange Vijverberg, Kneuterdijk en lange deel Lange Voorhout. Op het (brede deel) Lange Voorhout (kant Toernooiveld) is er tussen 13.15 en 14.30 uur een manifestatie waar sprekers o.a. de gezondheidseffecten en de gevolgen voor privacy belichten. Tevens hebben wij staatssecretaris Mona Keijzer uitgenodigd om een informatiemap in ontvangst te komen nemen.

Uiteraard verwachten wij ook de pers. Mis dit niet en doe verslag van de stem van vele burgers. Wereldwijd zijn er honderden acties. Diverse steden en staten houden 5G al tegen. Wees bij deze eerste grote actie in Nederland, het is nog maar het begin.

Meer info en aanmelding hier.